دسته بندی :

از بچه بگیر تا بزرگسال مهرک داریم هزارتا !!!

تاریخچه انتشارات کودک و نوجوان مهرک | کتاب کودک و نوجوان سوره مهر

انتشارات سوره مهر جهت توسعه نشر کودک و نوجوان در نظر دارد، در آینده ای نزدیک خود را بعنوان یکی از قطب های این حوزه به مخاطبان معرفی کند.

در این راستا این ناشر، با همکاری حوزه هنری کودک و نوجوان قریب به یک سال فعالیت کارشناسی، از اردیبهشت سال گذشته بر آن شد تا با منفک شدن از آثار بزرگسال خود (به لحاظ گرافیکی و لوگو) کتاب های کودک و نوجوان را با آرم مهرک به ثبت و چاپ رساند.

لوگوی مهرک در واقع نماد یک مرغ ماهی خوار با سه ابعاد مختلف، مبین حوزه خردسال، کودک و نوجوان است.

deneme avcılar escort kayaşehir escort kayaşehir escort beylikdüzü escort